Bestemming met succes gewijzigd van agrarisch naar wonen

10 mei 2017

Onlangs hebben we de nieuwe eigenaar van een voormalig agrarisch bestemd stuk grond aan de IJweg zeer blij gemaakt door het perceel bij de Gemeente Haarlemmermeer tot Wonen bestemd te krijgen. De nieuwe eigenaar is dermate content dat hij er dan ook graag voor open stond dit Vital Homes bord te plaatsen op zijn perceel, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.

Dus ook voor bestemmingswijzigings- aanvragen kunt u terecht bij Vital Homes.

Meer weten