Zelfbouw: individueel en collectief particulier opdrachtgeverschap

Zelfbouw is geschikt voor mensen die zelf of samen op een stuk grond hun woondroom willen realiseren. Wij begeleiden onze opdrachtgever(s) van initiatief- tot en met realisatie- en beheerfase vanuit onze visie en missie, bouwen aan vitaliteit en comfort van mensen. Samen bouwen aan je eigen of een gezamenlijke woondroom is een sociaal proces. Vital Homes is voor jou hét aanspreekpunt in elke fase. Vital Homes heeft standaard- en maatwerkoplossingen met optiepakketten voor materiaalkeuze en techniek.

Zakelijke opdrachtgevers

Onze procesaanpak ontzorgt grondeigenaren, ontwikkelaars en corporaties. Vital Homes biedt totaaloplossingen in diverse categorieën, van sociale woningen, woningen in de middenklasse tot en met luxe villabouw.

Resultaatgericht Samenwerken

Als opdrachtnemer werken we met onze vertrouwde partners én met onze opdrachtgever samen. Resultaatgericht Samenwerken (RgS) biedt hiervoor een structurele aanpak met commitment van alle betrokken partijen. Zo hebben wij grip op de directe én indirecte kosten, klanttevredenheid, de continuïteit van de processen, sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering.

Meer weten? Neem dan contact op.

 

Samen kom je verder